Poledne Rotta advokáti

JUDr. Petr Poledne, Ph.D.

Specializace

 • Litigace (rozhodčí a soudní řízení)
 • Energetika
 • Obchodní právo závazkové a společenstevní
 • Telekomunikace
 • Občanské právo

Mgr. Martin Rotta, advokát

Specializace

 • Obchodní právo závazkové a společenstevní
 • Fúze, akvizice, transformace
 • Medicínské právo
 • Občanské právo, Nemovitosti
 • Litigace (rozhodčí a soudní řízení)
 • Trestní právo

JUDr. Kateřina Kašparová, advokát

Specializace

 • Občanské právo, nemovitosti
 • Právo obchodních korporací
 • Insolvence
 • Litigace
 • Správní právo
 • Právo veřejné podpory

Mgr. Zuzana Šafránková, advokát

Specializace

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Právo obchodních společností
 • Přeměny obchodních společností