Poledne Rotta advokáti

SLUŽBY

  • Litigace (rozhodčí a soudní řízení)
  • Energetika
  • Telekomunikace
  • Nemovitosti
  • Zdravotnické právo
  • Insolvence
  • Obchodní právo závazkové a společenstevní
  • Občanské právo
  • Správní právo

Ceny služeb

Právní služby se poskytují zásadně na základě smlouvy o odměně, která bývá pravidelně součástí smlouvy o poskytování právních služeb. Východiskem pro sjednání odměny je většinou časová odměna. Podle specifických potřeb klienta anebo vyžaduje-li si to charakter věci, v níž se poskytují právní služby, se uzavírá smlouva o odměně účtované podle úkonů právních služeb anebo o paušální odměně účtované za časové úseky (typicky měsíčně).