Poledne Rotta advokáti

CZ EN
foto Mgr. Martin Rotta, advokát

Mgr. Martin Rotta, advokát

Vzdělání
V roce 1998 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. 
V roce 1999 absolvoval jednosemestrální stáž na právnické fakultě Univerzity v Pasově, Německo. 

Členství
Od roku 2002 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

Předchozí působiště
Během studií na právnické fakultě působil v Kříž, Bělina & spol., kde na podzim roku 1998 nastoupil koncipientskou praxi. Od 1.1.2002 do 31.3.2011 působil v této kanceláři jako spolupracující advokát a účastnil se řady projektů v rámci poskytování právních služeb např. ČEPS, a.s., ČEZ, a. s., Vítkovice, a. s., Česká spořitelna a.s. či Kongresové centrum a.s.
V rámci samostatného výkonu advokacie poskytoval právní služby např. investorům při privatizaci nemocnic ve Středočeském kraji.

Zaměření
Advokát Mgr. Martin Rotta se specializuje na obchodní právo, kromě standardní smluvní agendy se v této oblasti věnuje i právu společenstevnímu.
V rámci občanského práva se soustředí zejména na oblast práv k nemovitostem a právních vztahů ve výstavbě. 
Dále se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti zdravotnictví. Své právní zkušenosti uplatňuje v procesu privatizace 
zdravotnických zařízení a při poskytování komplexních právních služeb poskytovatelům zdravotních služeb při provozu zdravotnických zařízení zahrnujících nejen oblasti medicínského a obchodního práva, ale i pracovněprávní agendu a kolektivní vyjednávání.
V uvedených právních odvětvích taktéž zastupuje klienty v soudních sporech.
Působí jako obhájce v trestním řízení

Specializace

  • Obchodní právo závazkové a společenstevní
  • Fúze, akvizice, transformace
  • Medicínské právo
  • Občanské právo, Nemovitosti
  • Litigace (rozhodčí a soudní řízení)
  • Trestní právo