Poledne Rotta advokáti

CZ EN
foto JUDr. Kateřina Kašparová, advokát

JUDr. Kateřina Kašparová, advokát

Vzdělání
V roce 1998 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během studia absolvovala intenzivní kurz evropského práva při Univerzitě Mikuláše Kopernika v Toruni, Polsko. Závěrečný ročník střední školy včetně složení maturitní zkoušky absolvovala ve Spojených státech amerických.
V roce 2011 obhájila na Právnické fakultě University Karlovy v Praze rigorózní práci na téma „Vybrané otázky koncepce regulace veřejné podpory“.

Členství
Od roku 2003 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory.

Předchozí působiště
Praxi advokátního koncipienta absolvovala JUDr. Kateřina Kašparová od roku 1999 do roku 2003, kdy úspěšně složila advokátní zkoušky, v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina s.r.o. Od roku 2003 do roku 2008 pak působila v této advokátní kanceláři jako spolupracující advokát a účastnila se mnohých projektů v rámci poskytování právních služeb významným českým společnostem či českému státu, a to např. společnosti ČEZ, a.s. (významné akvizice), SAZKA, a.s. (dlouhodobý proces narovnání se zahraničním partnerem či významné akvizice této společnosti), FNM ČR (proces privatizace) atd. V roce 2007 působila jako externí vyučující na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. předmětu „Základy práva“ v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Od roku 2008 vykonává advokacii jako samostatný advokát.

Zaměření
Advokátka JUDr. Kateřina Kašparová se věnuje především právu občanskému, obchodnímu, správnímu a v rámci práva evropského zejména právu veřejné podpory. Má četné zkušenosti z účasti na významných právních auditech českých a zahraničních společností, jakož i z procesu uzavírání či revize smluvní dokumentace, dále z účasti na transakcích týkajících se nabytí majetkového podílu v českých a zahraničních společnostech včetně procesu privatizace, ze zastupování významných českých společností při narovnání smluvních vztahů s jejich zahraničními partnery a rovněž ze zastupování zahraničních klientů v České republice. V neposlední řadě má advokátka JUDr. Kateřina Kašparová rovněž bohaté zkušenosti z vymáhání pohledávek z úvěrových smluv a z jejich zajištění

Specializace

  • Občanské právo, nemovitosti
  • Právo obchodních korporací
  • Insolvence
  • Litigace
  • Správní právo
  • Právo veřejné podpory