Poledne Rotta advokáti

CZ EN
foto Mgr. Zuzana Šafránková, advokát

Mgr. Zuzana Šafránková, advokát

Vzdělání
V roce 2007 absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze.

Členství
Od roku 2011 je zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory.

Předchozí působiště
Po ukončení vysoké školy nastoupila do Advokátní kancelář Liška&Sabolová, která úzce spolupracovala s RSM TACOMA. V rámci své koncipientské praxe se zaměřovala zejména na přeměny obchodních společností, korporátní a insolvenční právo a zastupování klientů před soudy. Po složení advokátních zkoušek působí jako samostatný advokát. Od roku 2013 spolupracuje mimo jiné se zapsaným ústavem Acorus z.ú., který se věnuje pomoci obětem domácího násilí. Jeho klientům pomáhá s rodinným právem a s právy poškozeného v trestním řízení, tedy zejména s uplatněním náhrady škody a nemajetkové újmy v penězích po pachatelích trestné činnosti.

Zaměření
Advokátka Mgr. Zuzana Šafránková se specializuje na občanské právo, právo obchodních společností a právo procesní.  Má zkušenosti se zastupováním klientů v soudních sporech. Věnuje se také vymáhání pohledávek ze smluv a z jejich zajištění. Má zkušenosti  s procesem uzavírání a revizí smluvní dokumentace či s procesem nabytí majetkového podílu v českých nebo zahraničních společnostech. Zabývá se ochranou osobních údajů a implementací nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR). 

Specializace

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Právo obchodních společností
  • Přeměny obchodních společností